Negociació retorna privilegis sovint són passats per alt per molts compradors i venedors. No obstant això, els estudis han demostrat que els rendiments poden costar una empresa entre el 9% i el 15% de les vendes. Amb un impacte tan gran, ningú pot donar-se el luxe de passar per alt els termes i condicions que regeixen el producte que flueix a través de la canonada de la logística inversa.

Hi ha molts factors que determinen qui paga devolucions, proves de productes, la renovació i el transport. En general, es tracta d'una qüestió de negociació i no hi ha un conjunt de regles per anar per l'hora de treballar en els detalls crítics. Hi ha, però, un arranjament global del sector que es pot utilitzar com a punt de partida per a la negociació dels privilegis de retorn. Entre ells s'inclouen:

  1. El fabricant / OEM generalment paga per a la càrrega directament o indirectament pels actius retornats, ja sigui defectuosa o retirats del mercat.
  2. Els minoristes solen deduir el cost dels rendiments, incloses les despeses d'inventari, processament i transport de qualssevol deutes pendents que tenen amb el fabricant.
  3. Liquidadors, que significa els compradors de producte en el mercat secundari, generalment proveeixen el seu propi transport.
  4. Hi-tech, els fabricants dominants de mercat no es paguen de consolidació o les tarifes per maneig i seran molt més estrictes quan es tracta de fer complir els termes i condicions dels retorns.
  5. Els articles retornats que no compleixen amb els prèviament van acordar els termes i condicions en general no són retornats, ni acrediten de cap manera.
  6. Els fabricants dels productes bàsics hauran de pagar les tarifes per maneig però que esperaran el compliment i suport on l'abús del client és evident.
  7. Sovint, davant de la costa de OEM no tenen lloc per rebre i restitueixi el procés. Aquests fabricants d'equips originals se sol estar d'acord perquè pugui liquidar els seus productes i cobrir el cost de la devolució. En general no paguen tarifes de manipulació, però els ingressos de liquidació és molt més gran pel que és un guanyar / guanyar.
  8. Honoraris de consolidació es paguen en un percentatge del cost a l'engròs o una suma fix en dòlars per unitat per als articles de més preu.
  9. La base de les taxes de consolidació hauria de ser el cost de processament de devolucions, sense incloure el transport.
  10. Honoraris de la disposició es transmeten directament a fabricants d'equips originals quan sigui requerit pel fabricant. Això és especialment cert si els béns han de ser incinerats o llançats a un abocador de materials perillosos. Taxes relatives a l'eliminació NO es transmeten pels béns de marca pròpia o producte que el venedor o de cara al client de negocis destrueix per raons de protecció de marca.

Tots aquests termes i molts més factors que intervenen en la tramitació dels retorns són negociables per tal d'utilitzar aquesta llista com una línia de base per treballar fora de l'hora de treballar fora privilegis de retorn. Si ets nou en el món dels acords de retorn, això l'ajudarà a aconseguir apagat al peu dret perquè pugui assegurar de no deixar diners sobre la taula, mentre que la promoció de bones relacions entre vostè i la seva parella a través de la taula.